Tarieven

Ten opzichte van 2011 is de lijst met behandelingen en de daarbij behorende tarievenlijst vereenvoudigd.

Bij de behandelingen in onze praktijk staat kwaliteit voorop. Dat betekent dat we ook veel aan preventie/mondhygiëne doen.

Verder is voor onze praktijk kenmerkend dat:

  • Er bij de tandheelkundige behandeling altijd een assistente aanwezig is.
  • U verdoving kunt krijgen als u dat wenst (ook mogelijk bij gebitsreiniging).
  • Bijna alle restauraties gemaakt worden van hoogwaardig composiet materiaal.
    Dit materiaal is wit/tandkleurig en duurzaam.
  • Daar waar nodig (meestal bij wortelkanaalbehandelingen) een microscoop wordt gebruikt.
  • Op bijna alle dagen een mondhygieniste/preventieassistente aanwezig is.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken. Specifieke afspraken

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Bij het niet verschijnen op de afspraak of bij afzeggen binnen 48 uur kunnen de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.

We verwachten dat de toeslagen in verband met zorgzwaarte of andere redenen zeer sporadisch nodig zullen zijn.